icon-linkedin icon-twitter icon-theme icon-at icon-phone icon-whatsapp icon-facebookp icon-archive icon-download icon-search chevron-left chevron-right
What are you looking for?

NIWA Sectorbijeenkomst

Namens het interdepartementaal watercluster (IWC) van de betrokken beleidsministeries organiseert het NWP een sectorbijeenkomst op 29 november in Utrecht. Een bijeenkomst die geheel in het teken staat van de Nederlandse Internationale Water Ambitie (NIWA). U bent op persoonlijke titel uitgenodigd voor dit evenement.

Worldwide water challenges
Contact
Joyce Gielen
Joyce Gielen
Project Manager Events

NIWA

Het leveren van een optimale bijdrage aan het – wereldwijd – vergroten van waterzekerheid en waterveiligheid voor mens, plant en dier én het daarmee creëren van kansen voor de Nederlandse watersector; dat is kort samengevat het doel van de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA). Aan het realiseren hiervan werken de ministeries van BZ, IenW, EZK en LNV nauw samen. De NIWA fungeert als platform voor samenwerking tussen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en Nederlandse overheden.

Illustration showing how NIWA connects public and private sectors.

Sectorbijeenkomst

Tijdens de NIWA sectorbijeenkomst krijgt u informatie over de huidige stand van zaken, prioritaire thema’s en actuele ontwikkelingen binnen de NIWA. U wordt onder andere geïnformeerd over de programma’s en initiatieven die een bijdrage leveren aan het halen van de NIWA-doelstellingen, en aankomende sleutelmomenten voor de Nederlandse waterinzet, waaronder de VN water conferentie in maart 2023. Daarnaast wordt u uitgenodigd om mee te denken over de impact van onze gezamenlijke internationale waterinzet. 

 • Datum: Dinsdag 29 november 2022
 • Tijd: start om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
 • Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht 

Er is tijdens de bijeenkomst ruime gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en synergie te optimaliseren. De middag wordt afgesloten met een informele netwerkborrel.


Programma

 • 13.30     Inloop
 • 14.00     Opening en introductie van Stuurgroep leden IWC
 • 14.10     Welkom en kadersetting (NIWA) door Peter Díez, voorzitter van de Stuurgroep IWC
 • 14.25     Update NIWA activiteiten door Victoria Elema, secretaris van de Stuurgroep IWC
 • 14.40     De NIWA en UN 2023 Water Conference door Henk Ovink, Watergezant
 • 14.55     Instructies voor de Break-out sessies
 • 15.00     Koffie- en theepauze
 • 15.30     Break-out sessies
 • 16.30     Plenair: uitkomsten break-out sessies
 • 16.55     Afsluiting door Peter Díez, voorzitter van de Stuurgroep IWC
 • 17.00     Netwerkborrel

Registratie

Via onderstaand formulier kunt u zich registreren voor deelname aan de NIWA sectorbijeenkomst. Daarnaast kunt u uw voorkeur aangeven voor één van de break-out sessies. Op basis van beschikbaarheid en het aantal deelnemers wordt u ingedeeld in één van deze sessies. U ontvangt een week voor de bijeenkomst een bevestiging van uw deelname.